Αρχική σελίδα | Διαδραστικός Πίνακας

Διαδραστικός Πίνακας

diadrastikos-pinakas

Για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών ο ρόλος του καθηγητή είναι αναντικατάστατος. Οι νέες τεχνολογίες όπως ο διαδραστικός πίνακας, υποβοηθητικά προσφέρουν τη δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα νέο μαθησιακό πλαίσιο όπου :


Οι μαθητές μας,

ενθουσιάζονται με τις λογισμικές δυνατότητες του πίνακα και αποκτούν κίνητρο και ενδιαφέρον, για να συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα

αναπτύσσουν ολόπλευρα τις γλωσσικές τους δεξιότητες μέσα από ειδικά σχεδιασμένες εφαρμογές

βελτιώνουν σημαντικά τις επικοι-νωνιακές τους ικανότητες μέσω της διάδρασης (με τον πίνακα)

μαθαίνουν να συνεργάζονται και να δουλεύουν σε ομάδες αναπτύσσοντας και τις κοινωνικές τους δεξιότητες


Διότι,

αξιολογούμε όχι μόνο την ακαδημαϊκή επίδοση αλλά επιβραβεύουμε και τις άλλες ικανότητες των μαθητών μας, συντελώντας στην ανάπτυξη της πολλαπλής νοημοσύνης μέσα από την διδασκαλία των ξένων γλωσσών.

 

Δείτε επίσης :

 Students' Response System | e-Book | e-Learning

Κορυφή

Copyright © Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών SOTiRCHOU 2018