Αρχική σελίδα | Αγγλικά | Τμήματα Παιδικά- Εφηβικά

Αγγλικά - Παιδικά Τμήματα

Επειδή το μάθημα στα κέντρα ξένων γλωσσών Σωτήρχου πραγματοποιείται σε τάξεις που πληρούν όλες τις προδιαγραφές για ευχάριστη και παραγωγική μάθηση! Τα παιδιά αρχίζουν να γνωρίζουν συστηματικά την ξένη γλώσσα και την κουλτούρα της μέσα από:

  • Ειδικά τμήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες της ηλικίας τους
  • Σύγχρονη βιβλιογραφία
  • Συστηματική χρήση διαδραστικού πίνακα
  • Χρονοδιαγράμματα που επιτρέπουν επαναλήψεις
  • Εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

 Στείλτε μας το παιδί σας:

          Pre-Junior ....στα 6 του
               Junior A ....στα 7 του
                    Junior B ....στα 8 του
                         Senior A ....στα 9 του
                              Senior B ....στα 10 του
                                   Senior C ....στα 11 του
                                        Senior D ....στα 12 του
                                             Pre-Lower ....στα 13 του
                                                  Lower ....στα 14 του
                                                       Advanced ....στα 15 του
                                                            Proficiency ....στα 16 του

                                                     .....και είναι ήδη καθηγητής Αγγλικών!!!

 

Αναλυτικότερα

4-6: Προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για να κάνουν τα παιδιά ηλικίας 4 έως 6 ετών να αγαπήσουν την ξένη γλώσσα. Επιτυγχάνεται μέσα από τραγούδια, παιχνίδια, ανάθεση ρόλων, δημιουργικές δραστηριότητες! Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στον προφορικό λόγο με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων.

7-8: Προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά ηλικίας 7-8 ετών με στόχο να αποκτήσουν την πρώτη επαφή με την ξένη γλώσσα. η χρήση ειδικά επιλεγμένων εκπαιδευτικών μέσων στα παιδιά αυτής της ηλικίας εξασφαλίζει την ευχάριστη και ομαλή εισαγωγή τους στην Αγγλική γλώσσα.

9-11: Ειδικά προγράμματα που θέτουν γερές βάσεις για την σωστή εκμάθηση της ξένης γλώσσας καθώς και την παράλληλη εκμάθηση δεύτερης ξένης γλώσσας .πραγματοποιείται σε ένα ενδιαφέρον και ευχάριστο περιβάλλον με καινοτόμα εκπαιδευτικά μέσα.

12-16: Ειδικά προγράμματα προετοιμασίας των μαθητών που στοχεύουν στην επιτυχία με την απόκτηση ανώτερων και ανώτατων πτυχίων. με την εφαρμογή συγκεκριμένων μεθόδων διδασκαλίας, τα προγράμματα στοχεύουν στην ολοκλήρωση της εκμάθησης των γραμματικών φαινομένων και του απαραίτητου λεξιλογίου για να ανταποκριθεί ο σπουδαστής με επιτυχία στις εξετάσεις γλωσσομάθειας των ξένων γλωσσών.

Swthrxou

Κορυφή

Copyright © Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών SOTiRCHOU 2018