Αρχική σελίδα | Γαλλικά | Πτυχία Γαλλικών

Γαλλικά - Πτυχία

Περιγραφή γνώσεων και ικανοτήτων

Ενιαίο
Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο
Αναφοράς

Γαλλικό
Ινστιτούτο
Αθηνών (IFA)

Πανεπιστήμιο της Σορβόννης

Κ.Π.Γ-Υπουργείο Παιδείας *

Πρόσβαση στα
γαλλόφωνα Πανεπιστήμια

C2

DALF C2

Sorbonne II - C2

Επίπεδο Γ2

C1

DALF C1

Sorbonne I - C1

Επίπεδο Γ1

Κοινωνικά
θέματα – Τύπος

B2

DELF B2

Sorbonne B2

Επίπεδο Β2

B1

DELF B1

-

Επίπεδο Β1

Καθημερινή
Ζωή

A2

DELF A2

Επίπεδο Α2

A1

DELF A1

Επίπεδο Α1

 

Κορυφή

Copyright © Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών SOTiRCHOU 2018