Αρχική σελίδα | Γαλλικά | Τμήματα για Παιδιά

Γαλλικά - Παιδικά Τμήματα

enKIDS

 

Τα παιδιά που ξεκινούν την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας από πολύ μικρή ηλικία αφομοιώνουν πιο εύκολα τις βάσεις της. Δώστε, λοιπόν, στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη γαλλική γλώσσα μέσα από παιχνίδια και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, με την καθοδήγηση εκπαιδευτικών, εξειδικευμένων στη διδασκαλία της γλώσσας ακόμα και για πολύ μικρές ηλικίες.

 

Για παιδιά ηλικίας 4 έως 7 ετών:

Για τα μη γαλλόφωνα παιδιά ηλικίας 4 έως 7 ετών, η πρώτη επαφή με τη γαλλική γλώσσα γίνεται μέσα από εργαστήρια ψυχαγωγικού χαρακτήρα που περιλαμβάνουν παιχνίδια, τραγούδια, σωματική έκφραση, βήματα χορού, μουσική.

Για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών:

Ελκυστικές και δυναμικές δραστηριότητες, με προοδευτική εκμάθηση της γραμματικής, προτείνονται στα παιδιά τα οποία, καθώς περνούν οι εβδομάδες, αναπτύσσουν προφορικές και γραπτές δεξιότητες στη γαλλική γλώσσα. Μόλις το παιδί φτάσει σε ηλικία 12 ετών, θα έχει τη δυνατότητα να ενταχθεί στις τάξεις για εφήβους.

Ένα ολόκληρο πρόγραμμα ώστε να ανακαλύψουν οι μικροί μας μαθητές τη γαλλική γλώσσα διασκεδάζοντας και ενισχύοντας τις γνώσεις τους έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις δύσκολες σχολικές απαιτήσεις.

Κορυφή

Copyright © Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών SOTiRCHOU 2018