Αρχική σελίδα | Ανθρώπινο δυναμικό

Aνθρώπινο Δυναμικό

teacherH μεγάλη επιτυχία του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σωτήρχου σε όλες τις εξετάσεις γλωσσομάθειας, καθώς και η αγάπη των μαθητών για την αντίστοιχη ξένη γλώσσα την οποία διδάσκονται, οφείλονται σε μεγάλο βαθμό και στους Καθηγητές μας.

Το ανθρώπινο δυναμικό μας αποτελούν έμπειροι και καταρτισμένοι καθηγητές με υψηλή ικανότητα μεταδοτικότητας, οι οποίοι είτε έχουν τη γλώσσα που διδάσκουν ως μητρική τους (native speakers), είτε έχουν πτυχίο της αντίστοιχης φιλολογίας.

Η συνεχής μετεκπαίδευση των Καθηγητών μας πάνω στις πιο σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, στις νέες τεχνολογίες και στις μαθησιακές δυσκολίες μέσα από την παρακολούθηση σεμιναρίων και workshops σε συνδιασμό με την επιλογή του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και της κατάλληλης μεθοδολογίας εξασφαλίζει την παροχή υψηλού επιπέδου σπουδών σε όλους τους μαθητές του σχολείου μας.

 

Κορυφή

Copyright © Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών SOTiRCHOU 2018