Αρχική σελίδα | Ιταλικά | Πτυχία Ιταλικών

Ιταλικά - Πτυχία

Πτυχία Ιταλικών

 Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς

 Πανεπιστήμιο της Perugia

 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας*

C2

Celi 5

-

 C1

Celi 4

 Γ1

 Β2

Celi 3

 Β1

 Β1

Celi 2

Β1

 Α2

Celi 1

 A2

 Α1

 -

 A1

 

Κορυφή

Copyright © Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών SOTiRCHOU 2018