Αρχική σελίδα | Ισπανικά | Πτυχία Ισπανικών

Ισπανικά - Πτυχία

Ισπανικά Πτυχία

Οι εξετάσεις για τα διπλώματα Inicial, Intermedio και Superior διεξάγονται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας της Ισπανίας, ενώ απο το Νοέμβριο του 2008 πραγματοποιούνται εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, επίπεδο Β2.
Το δίπλωμα Superior αποτελεί ιδιαίτερο προσόν καθώς παρέχει στον κάτοχό του την επάρκεια διδασκαλίας της γλώσσας.
Τα εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας των μαθητών μας σε όλα τα επίπεδα πιστοποίησης αποτελούν μια ακόμα απόδειξη της αξιόπιστης προετοιμασίας μας.

 ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΕΠ

 ΕΠΙΠΕΔΟ Ε.Ε.

 ΠΤΥΧΙΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

 Μέτρια γνώση

 Β1

 DELE INICIAL

 Καλή γνώση

 Β2

 DELE INTERMEDIO - ΚΠΓ Β2

 Πολύ καλή γνώση

 C1

 DELE AVANZADO - ΚΠΓ Γ1

 Άριστη γνώση

 C2

 DELE SUPERIOR

Inicial: Το Certificado Inicial (CIE) αποδεικνύει ότι ο σπουδαστής κατέχει την ικανότητα να μπορεί να επικοινωνεί σε απλά καθημερινά θέματα.

Intermedio: Το Diploma Intermedio (DIE) αποδεικνύει ότι ο σπουδαστής είναι πολύ καλός γνώστης της ισπανικής γραμματικής και μπορεί να συζητήσει με σχετική ευκολία με native speakers.

Superior: Το Diploma Superior (DSE) αποδεικνύει ότι ο σπουδαστής κατέχει την γλωσσολογική ικανότητα να επικοινωνεί σε καταστάσεις που απαιτούν μία προχωρημένη χρήση της ισπανικής γλώσσας και γνώση της κουλτούρας της.

 

Κορυφή

Copyright © Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών SOTiRCHOU 2018